Triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

08:57:42 Ngày 08/12/2023

Sáng 30/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh (Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Lâm Đồng, Kon Tum, Hải Dương, Bình Định) để triển khai mô hình dịch vụ thanh toán trực tuyến ...

80