Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ lần thứ 82, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:50:38 Ngày 01/11/2023

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 31/10/2023, Thành uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ lần thứ 82 để thông qua các nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố diễn ra sắp ...

323