Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

17:15:13 Ngày 10/06/2023

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 07/6/2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tổ chức Hội nghị thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố ...

285