Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” và Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực” thành phố Thái Nguyên

17:23:28 Ngày 27/07/2020

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 23/7/2020, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục công ...

5026