Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố giám sát tại phòng Văn hóa – Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố

14:46:55 Ngày 08/12/2015

(Thainguyencity.gov.vn) Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của HĐND thành phố, chiều ngày 03/12/2015, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố giám sát tại phòng Văn hóa – Thông tin, phòng Giáo dục và Đào ...

8979
  • Hội nghị bình xét thi đua khối Kinh tế năm 2014

    17:00:51 Ngày 19/12/2014

    (Thainguyencity.gov.vn) Sáng 19/12/2014, khối Kinh tế thành phố tổ chức hội nghị bình xét thi đua năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ ...

    1852