Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVII

12/18/2012 2:38:30 PM 1591

Sáng ngày 18-12-2012, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVI đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5

Kỳ họp này có nhiệm vụ quan trọng: đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2012; thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân, xem xét quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Dự phiên khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Bùi Xuân Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy; Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của thành phố, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố, lãnh đạo các phường, xã, các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII ứng cử trên địa bàn và đại biểu HĐND thành phố khóa XVII.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015. Bên cạnh thuận lợi, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có những khó khăn, thách thức mới, kinh tế trong nước phát triển chậm khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh; đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn …
Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, thành phố đã cơ bản thực hiện thắng lợicác chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012; Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều tiến bộ, thu ngân sách đạt cao; Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo, bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, các lĩnh vực văn hoá xã hội được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo … Bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch song những kết quả đạt được trong năm 2012 có ý nghĩa rất quan trọng và là tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013.  
Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XVII sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18/12 đến ngày 20/12/2012, Cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên sẽ liên tục thông tin các nội dung chương trình làm việc của kỳ họp. 
 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan