Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XVII: Các đại biểu thảo luận tại tổ, tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết

12/20/2012 10:45:17 AM 1009

Ngày 19/12, ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XVII, các đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, phường, xã, đơn vị dự kỳ họp đã tham gia thảo luận tại 04 tổ để tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết

Tại các tổ thảo luận, các đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo các phường, xã đã tham gia tích cực thảo luận về phương hướng nhiệm vụ phát kinh tế - xã hội năm 2013 và các dự thảo Nghị quyết về về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 tập trung vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu ngân sách; tốc độ tăng trưởng GDP năm 2013; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án; các vấn đề đảm bảo an sinh xã hội…
Kết thúc ngày làm việc thứ 2, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, các phòng, ban, ngành chức năng của thành phố ghi nhận 82 ý kiến của các vị đại biểu để báo cáo tại kỳ họp và giao cho các phòng, ban, ngành chức năng của thành phố trả lời.
Ngày 20/12, các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường chất vấn và trả lời chất vấn .

Tin Nổi bật

Tin Liên quan