Bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XVII: thông qua 06 Nghị quyết quan trọng trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2013

12/21/2012 9:26:00 AM 1587

Ngày 20/12, kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XVII họp phiên bế mạc, thông qua 06 Nghị quyết quan trọng trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2013

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã nghe và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/c Dương Ngọc Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và Đ/c Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên.

Với tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm cao trước nhân dân, các vị đại biểu HĐND thành phố khoá XVII đã thảo luận các báo cáo và tờ trình trình tại kỳ họp. HĐND thành phố đã nhất trí cao và thông qua 06 Nghị quyết tại kỳ họp đó là:

1. Nghị quyết về việc kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2012; Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 thành phố Thái Nguyên.

2. Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2013 thành phố Thái Nguyên.

3. Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012; Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn và kế hoạch đầu tư  xây dựng năm 2013 thành phố Thái Nguyên.

4. Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2013 thành phố Thái Nguyên.

5. Nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân thành phố về công tác giải quyết, xét xử và thi hành án hình sự năm 2012; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

6. Nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo của Thường trực HĐND về kết quả hoạt động năm 2012 và chương trình hoạt động năm 2013 của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Đông Kinh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và cương vị công tác của mình hãy nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia giám sát và giúp đỡ các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; Tiếp tục theo dõi đôn đốc và giám sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; Kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khoá XVII với cử tri; Tích cực thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, xứng đáng với niềm tin của cử tri thành phố đối với các vị Đại biểu HĐND.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XVII đã thành công tốt đẹp.

Tin Nổi bật

Tin Liên quan