Hội Cựu chiến binh cơ quan khối chính quyền Thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác hội năm 2012

12/28/2012 4:21:04 PM 1494

Ngày 22.12, hội Cựu chiến binh cơ quan khối chính quyền Thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác hội năm 2012

Hiện nay, Hội CCB cơ quan khối chính quyền Thành phố Thái Nguyên có 36 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội là các phòng ban của UBND TP, trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo UBND TP thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH, góp phần giúp Thành phố Thái Nguyên thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu đề ra. Các hội viên đã luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất cao, góp phần xây dựng đoàn thể, chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người CCB trong đấu tranh chống tiêu cực, phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ hồ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.
Xác định phương hướng nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2013, hội CCB cơ quan khối Chính quyền TP sẽ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của hội cấp trên cũng như Nghị quyết của Đảng bộ khối Chính quyền, . ..v.v

Vân Trang

Tin Nổi bật

Tin Liên quan