Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét chuyển công chức cấp xã thành công chức thuộc UBND thành phố Thái Nguyên

10/28/2021 11:24:44 AM 18005

 Nội dung thông báo: (Xem chi tiết)

Tin Nổi bật

Tin Liên quan