Thành phố Thái Nguyên: Cải cách hành chính tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững

3/3/2023 3:59:26 PM 1367

Trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên, bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội thì cải cách hành chính (CCHC) được xem là một yếu tố tất yếu, là bước đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là mục tiêu, động lực phấn đấu xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, dân chủ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Năm 2022, thành phố được đánh giá  đạt 80,35 điểm đứng đầu các huyện về kết quả đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên chỉ đạo hội nghị về công tác CCHC.

Để đạt được những kết quả đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, điều hành quyết liệt của lãnh đạo UBND thành phố. Trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện CCHC theo hướng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và xã hội, phục vụ tích cực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; kịp thời ban hành các kế hoạch, quyết định và văn bản thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính (TTHC), công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Chỉ tính riêng trong năm 2022, thành phố đã triển khai thực hiện 19 nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC, tổ chức bộ máy, thực hiện chuyển đổi số và cải cách TTHC. Kết quả, đã có 18/19 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 94,7%) đạt kế hoạch đề ra. Cũng trong năm, thành phố đã tiếp nhận 27 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trong CCHC trên địa bàn.

Trong công tác CCHC, thành phố Thái Nguyên tập trung vào các nội dung như: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong công tác cải cách thể chế, thành phố đã chú trọng, nâng cao chất lượng việc ban hành văn bản, cụ thể hóa kịp thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, thể thức, nội dung phù hợp với quy định của pháp luật. Năm 2022, thành phố đã ban hành gần 17.000 các loại văn bản, nghị quyết của HĐND thành phố và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố, đảm bảo về mặt nội dung, thẩm quyền. 

       Thành phố đã tiến hành rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa, công khai TTHC, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi. Đến nay, thành phố đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Một cửa các cấp. Năm 2022, thành phố đã rà soát, đề xuất TTHC mức độ 4 để thực hiện cung cấp biểu mẫu điện tử đối với 2 TTHC, gồm: Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Thành phố cũng đã thực hiện niêm yết công khai 285 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và 127 TTHC cấp xã; công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và cơ quan tiếp nhận là Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố và UBND các phường, xã để tổ chức, cá nhân được biết.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thành phố triển khai đạt hiệu quả cao, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa được thực hiện qua hệ thống tự động, trang bị phần mềm kết nối mạng nội bộ. Năm 2022, Bộ phận Một cửa của thành phố đã tiếp nhận 13.982 hồ sơ (trong đó, giải quyết đúng hạn 13.521 hồ sơ đạt tỷ lệ 96,7%, số hồ sơ đang trong hạn giải quyết là 461); có gần 10.358 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến, chiếm tỷ lệ 91,5% tổng số hồ sơ được tiếp nhận; gần 1.300 hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích… Bộ phận Một cửa thành phố và các phường, xã thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng lộ trình quy định. Phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, thành phố Thái Nguyên đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật; phát triển các hệ thống nền tảng, dữ liệu; các ứng dụng, dịch vụ nội bộ; ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng, phát triển đô thị thông minh… Hiện nay, thành phố đã đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống truyền hình hội nghị; 32/32 phường, xã đã triển khai lắp đặt, kết nối hệ thống camera giám sát kết nối trực tiếp tại các vị trí với trụ sở UBND xã, phường để phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền địa phương. Đặc biệt, thành phố đầu tư và đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành thông minh (IOC) kết nối với IOC của tỉnh và hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí gần 45 tỷ đồng…

Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) thành phố Thái Nguyên.

Sức hút đầu tư của thành phố Thái Nguyên không chỉ nằm ở vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại mà còn đến từ quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố. Trong đó, yếu tố then chốt là việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, cũng như triển khai kịp thời các giải pháp để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Công tác bồi thường, GPMB được xác định là một trong giải pháp trọng tâm nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư vào địa bàn. Chỉ tính riêng trong năm 2021 - 2022, thành phố Thái Nguyên đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ gần 100 dự án, với tổng diện tích trên 90ha. Đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đã góp phần để các dự án, trong đó có Dự án Trung tâm mua sắm Phú Quý Thăng Long Plaza, một trong những trung tâm thương mại đồng bộ, hiện đại, tiện nghi, với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng sớm hoàn thành và đi vào hoạt động. Trong đó, phải kể đến các dự án được ký kết từ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và sau thành công của hội nghị này, như: Danko City, Trung tâm Thương mại Go! BigC, Cụm công nghiệp Sơn Cẩm, Dự án Thái Nguyên Tower, Thái Hưng CrownVillas, …

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thành phố Thái Nguyên.

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, năm 2023, thành phố Thái Nguyên đề ra nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như: Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chỉ số CCHC, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số SIPAS; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước; từng bước xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; đẩy mạnh giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến đạt từ 90% trở lên; hoàn thành số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo lộ trình được phê duyệt, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; ưu tiên chuyển đổi số toàn diện; tiếp tục hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị thành phố theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2023; công tác quản lý về tài nguyên và môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được quan tâm thực hiện theo quy định… góp phần tạo đà xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, theo hướng đô thị thông minh, xứng tầm đô thị trung tâm của tỉnh Thái Nguyên.


  

Tin Nổi bật

Tin Liên quan