UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2023

5/26/2023 6:32:15 PM 608

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 22/5/2023, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2023 và cho ý kiến vào một nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên chủ trì phiên họp.

  Tham dự phiên họp có: Thường trực HĐND thành phố; Lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí ủy viên UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố. 

Ảnh toàn cảnh phiên họp.

Tháng 5 năm 2023, dự ước giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (giá so sánh 2010) thực hiện trong tháng 5/2023 là 3.086 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2022; Lũy kế 5 tháng ước đạt 16.103 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ; Ước thu NSNN 5 tháng đầu năm 2023 đạt 530,24 tỷ đồng; diện tích gieo trồng vụ Xuân đảm bảo khung thời vụ, đạt và vượt kế hoạch. Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động; lũy kế 5 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 15.492 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo lộ trình đã đề ra; hướng dẫn, đôn đốc 02 xã Thịnh Đức, Quyết Thắng rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục tổ chức lập đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045. công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên. Công tác quản lý về tài nguyên và môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiếp tục được triển khai thực hiện theo quy định. Công tác an sinh xã hội, đảm bảo chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác được đẩy mạnh, thực hiện chi trả trợ cấp đầy đủ cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Triển khai hiệu quả các hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, gia đình, thể dục, thể thao, báo chí, xuất bản, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, thông tin đối ngoại, chuyển đổi số. Công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì thường xuyên theo đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Sau khi nghe lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị báo cáo trình bày các nội dung theo chương trình họp, đánh giá thực trạng, tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Trong tháng 6, thành phố sẽ tập trung đưa ra các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước, đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thiện các hồ sơ quyết toán của các dự án thuộc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên; đẩy nhanh tiến độ dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh và theo đúng các quy định của pháp luật. Thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 theo chương trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các chính sách y tế, văn hóa, an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động... Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; quán triệt, triển khai các thông báo kết luận của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển du lịch thành phố Thái Nguyên năm 2023…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Minh Hà


 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan