Hội nghị đánh giá việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã Quyết Thắng và tiến độ rà soát, hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị chuyển từ xã lên phường Quyết Thắng

6/10/2023 5:12:41 PM 3069

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 03/6/2023, tại Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quyết Thắng, UBND thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã Quyết Thắng và tiến độ rà soát, hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị chuyển từ xã lên phường Quyết Thắng. Đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

  Tham dự hội nghị có: lãnh đạo các phòng ban, đơn vị của thành phố; tập thể lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xã Quyết Thắng.

Đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Xã Quyết Thắng đạt chuẩn Nông thôn mới từ năm 2014. Phát huy những kết quả đạt được, địa phương tiếp tục đăng ký về đích Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.

Theo báo cáo kết quả tự rà soát thực hiện Nông thôn mới nâng cao của địa phương, đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, xã Quyết Thắng lựa chọn lĩnh vực nổi trội mang giá trị đặc trưng của địa phương là chuyển đổi số. Đến nay, xã đã cơ bản đạt các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc ở một số tiêu chí về giáo dục, quy hoạch, văn hóa, thông tin và truyền thông, môi trường… Đối với các tiêu chuẩn thành lập phường Quyết Thắng, đến nay các tiêu chuẩn về dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội đều đạt để chuyển lên phường…

Sau khi nghe đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quyết Thắng báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xã Quyết Thắng phải nâng cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức, thể hiện sự quyết tâm chính trị và phải xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và chuyển từ xã lên phường là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của xã trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tổ chức thực hiện. Do đó cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị - xã hội và các đoàn thể, cùng các Đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xã; rà soát, thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã; khẩn trương ban hành chỉ thị, các văn bản thực hiện, trong đó phải giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ, công chức với mốc thời gian thực hiện cụ thể; chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết báo cáo cấp uỷ, HĐND cùng cấp thông qua, cho ý kiến; gắn trách nhiệm của người đứng đầu và các cán bộ, công chức xã; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị của thành phố, của tỉnh trong quá trình thẩm định; theo dõi sát sao tiến độ thực hiện từng nội dung, từng chỉ tiêu được thẩm định và kịp thời báo cáo với lãnh đạo thành phố về các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình phối hợp thực hiện với các phòng, ban, đơn vị của thành phố và của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay xây dựng xã đạt đích nông thôn mới nâng cao, về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023, được công nhận lên phường trong quý I/2025. 

Đồng thời yêu cầu các phòng, ban, đơn vị của thành phố cử cán bộ theo dõi sát sao, phối hợp chặt chẽ với UBND xã Quyết Thắng và kịp thời nắm bắt tiến độ thực hiện các bộ tiêu chí, kiểm tra, hướng dẫn cụ thể để đơn vị hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đúng quy định và tiến độ…

Minh Hà


 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan