Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tiếp công dân

6/22/2023 6:25:07 PM 370

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 22/6/2023, tại phòng Tiếp công dân thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đã tiếp công dân Trần Hải Đường, trú tại tổ dân phố Tân Thành 1, phường Đồng Bẩm, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ - Nông nghiệp Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Nông Thị Hồng Khuyên, Thành uỷ viên, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố chủ trì buổi tiếp công dân.

  Tham dự buổi tiếp công dân có thành viên ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan; lãnh đạo và công chức Kế toán UBND phường Đồng Bẩm; công dân Trần Hải Đường, trú tại tổ dân phố Tân Thành 1, phường Đồng Bẩm, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ - Nông nghiệp Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên.

Ảnh toàn cảnh.

Tại buổi làm việc, công dân Trần Hải Đường, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ - Nông nghiệp Đồng Bẩm, trú tại tổ dân phố Tân Thành 1, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên đề nghị tăng mức hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi cho nhân dân trên địa bàn phường Đồng Bẩm và chuyển só tiền là 260.136.364 đồng bồi thường tài sản từ các Dự án gửi nhờ tài khoản của UBND phường Đồng Bẩm về tài khoản của HTX Dịch vụ - Nông nghiệp Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên.

Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến tham gia, phân tích, trao đổi của các phòng, ban chuyên môn của thành phố, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố yêu cầu: Phòng Kinh tế thành phố căn cứ các quy định của pháp luật có văn bản trả lời công dân Trần Hải Đường, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ - Nông nghiệp Đồng Bẩm theo quy định. 

Giao UBND phường Đồng Bẩm phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thực hiện các thủ tục để chuyển số tiền 260.136.364 đồng tiền bồi thường tài sản từ các Dự án gửi nhờ tài khoản của UBND phường Đồng Bẩm về tài khoản của HTX Dịch vụ - Nông nghiệp Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên theo quy định.

Minh Hà


 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan