UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2023

6/25/2023 3:46:01 PM 449

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 21/6/2023, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

  Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố, Lãnh đạo UBND thành phố, Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố; các đồng chí ủy viên UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố. 

Ảnh toàn cảnh phiên họp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào 17 báo cáo, tờ trình, kế hoạch như: Báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và kế hoạch về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ tám, ý kiến thảo luận tổ, các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tám HĐND thành phố khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang giải quyết tại báo cáo số 32/BC-UBND ngày 07/12/2022 của HĐND thành phố Thái Nguyên; dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023…

6 tháng đầu năm 2023, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 16.982 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt trên 1.265 tỷ đồng, tăng 4,69% so với cùng kỳ; ước thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đạt trên 1.023 tỷ đồng, bằng 31,3% kế hoạch tỉnh và thành phố. Chương trình nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện theo lộ trình đã đề ra; hướng dẫn, đôn đốc 02 xã Thịnh Đức và Quyết Thắng rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị; công tác tài nguyên môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo quy định. Công tác an sinh xã hội, đảm bảo chế độ chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác được đẩy mạnh, thực hiện chi trả trợ cấp đầy đủ cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Triển khai hiệu quả các hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá, du lịch, gia đình, thể dục, thể thao…Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình Chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo kế hoạch. Công tác y tế, giáo dục đào tạo được quan tâm; công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng quy định… công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo thực hiện đúng kế hoạch và quy định; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến thảo luận và đánh giá thực trạng, tồn tại, vướng mắc, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên yêu cầu: các phòng, ban, đơn vị của thành phố tiếp thu ý kiến của các đại biểu chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và kế hoạch đảm bảo nội dung theo quy định; chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Thái Nguyê khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường, xã trên địa bàn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBND thành phố đề ra; tập trung chỉ đạo điều hành với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra; triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; triển khai hiệu quả “Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thái Nguyên”, “Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Thái Nguyên” và nâng cao Bộ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn thành phố. Triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm đúng chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và các dự án phục vụ công tác thu tiền sử dụng đất của thành phố năm 2023. Xây dựng phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch tổ chức khai giảng, kế hoạch dạy học năm học 2023 - 2024 theo đúng chỉ đạo của các cấp. Triển khai hiệu quả các chính sách y tế, văn hóa, xã hội; giải quyết việc làm; chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân… quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan