Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2023

6/25/2023 3:48:43 PM 396

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 23/6/2023, Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

  Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND; lãnh đạo hai Ban HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan…

Ảnh toàn cảnh.

Sáu tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND, hai ban HĐND thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo, điều hành hoạt động của HĐND thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các nội dung công tác đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra. Kết quả cụ thể: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ để xem xét, thông qua kế hoạch tổ chức các phiên họp thường kỳ năm 2023 của Thường trực HĐND thành phố; kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND 32 phường, xã; xem xét, thống nhất nội dung chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND thành phố, hai Ban HĐND thành phố; xây dựng dự kiến nội dung, chương trình các Kỳ họp chuyên đề, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 và chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thành phố Thái Nguyên và các nội dung công tác khác thuộc thẩm quyền. Hoạt động thẩm tra, giám sát được thực hiện có hiệu quả, đúng pháp luật;  6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thành phố đã thực hiện 02 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án Nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025 (Giám sát trực tiếp tại UBND thành phố, Đội Quản lý Trật tự xây dựng và Giao thông, UBND phường Trưng Vương, Hoàng Văn Thụ, Chùa Hang; giám sát gián tiếp thông qua báo cáo của UBND 29 phường, xã; Khảo sát tại UBND phường xã: Tân Thành, Tân Lập, Quang Vinh, Quyết Thắng); Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025 (Giám sát trực tiếp tại UBND thành phố, giám sát gián tiếp thông qua báo cáo của UBND 32 phường, xã; Khảo sát tại Cơ sở Điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố, UBND phường Phú Xá)…

Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 02 lượt tiếp công dân theo quy định. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực các phường, xã vào ngày 12/4/2023 với trên 200 đại biểu tham dự. Tại Hội nghị, Thường trực HĐND thành phố đã triển khai nội dung của Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp thu, giải đáp những ý kiến đề xuất, kiến nghị của Thường trực HĐND các phường, xã đối với Thường trực HĐND thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Thường trực HĐND cũng đã kịp thời cho ý kiến đối với các nhiệm vụ đột xuất phát sinh để UBND thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ... Hoạt động của HĐND thành phố đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023 của thành phố Thái Nguyên.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố; dự thảo Chương trình giám sát năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động và dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế; báo cáo kết quả hoạt động và dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội và thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Văn phòng HĐND&UBND thành phố tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo đảm bảo nội dung theo quy định; xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri và chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 đã đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của thành phố Thái Nguyên...

Minh Hà 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan