Báo cáo tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ tám, ý kiến thảo luận tổ đại biểu, tiến độ giải quyết các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tám HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang giải quyết tại Báo cáo số 32/BC-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND thành phố

7/13/2023 5:42:19 PM 1979

Tin Nổi bật

Tin Liên quan