Phổ biến rộng rãi phim truyện “915”

9/7/2023 2:35:50 PM 1712

Nhằm tri ân những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915 (Đội 91 Bắc Thái) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất phim truyện “915”.

 

 Phim truyện "915" được xây dựng dựa trên sự kiện có thật về cuộc sống, chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, đội viên Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái.

Phim truyện "915" tái hiện chân thực cuộc sống, chiến đấu của các cán bộ, đội viên Đại đội TNXP 915 trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Bộ phim đã được hoàn thành và cấp phép phát hành rộng rãi.

Để tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị nghệ thuật, lịch sử của phim truyện "915", Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản về việc phổ biến bộ phim. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sản xuất phim truyện “915” để lan tỏa ý nghĩa nhân văn, góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử, hun đúc thêm niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển.

       Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến phim truyện “915” ở trong nước và quốc tế bằng các hình thức chiếu phim theo quy định. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu thực hiện việc đăng ký bản quyền tác phẩm phim truyện “915”; phối hợp với Công ty CP An Thái Phương (đơn vị sản xuất bộ phim) nghiên cứu, lựa chọn các liên hoan phim trong nước, quốc tế phù hợp để quảng bá và đưa bộ phim tham gia các hạng mục của liên hoan phim.

Giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá phim truyện “915” bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, nhằm góp phần tăng cường giáo dục lịch sử dân tộc, truyền thống yêu nước và ý chí cách mạng cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ...

Nguồn: Baothainguyen.vn

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan