Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính

9/11/2023 12:40:39 PM 299

Sáng ngày 8/9/2023, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) tổ chức Phiên họp thứ nhất bằng hình thức trực tuyến với các địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác, chủ trì phiên họp.

  Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Ảnh toàn cảnh tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Phiên họp đã công bố quyết định thành lập, thông qua quy chế hoạt động của Tổ công tác.

      Theo đó, nhiệm vụ của Tổ công tác là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; xử lý các báo cáo, kiến nghị vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, TTHC...; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực phản ứng chính sách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại Phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách TTHC trong thời gian tới.

        Phát biểu tại Phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các thành viên Tổ công tác bám sát quy chế hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; phối hợp với các bộ, ngành công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Hàng tháng, Tổ công tác thống kê TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đơn giản hóa TTHC nội bộ; hoàn thành rà soát TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập tổ công tác cải cách TTHC của ngành đảm bảo thực chất, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Nguồn: Baothainguyen.vn

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan