Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

9/29/2023 3:28:09 PM 408

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 27/9/2023, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các huyện, thành phố và cơ quan Tư pháp cấp huyện. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.

 Ảnh toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố; lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố: Tư pháp; Văn phòng HĐND&UBND; Công an; Viện kiểm sát nhân dân; Toà án nhân dân; Chi cục thi hành án dân sự.

Ảnh toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Thái Nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS  Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, Uỷ viên Hội đồng khoa học của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội  giới thiệu những nội dung cơ bản về cải cách tư pháp,quán triệt nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó tập trung phân tích những nhiệm vụ và giải pháp của cải cách tư pháp như: Xây dựng nền tư pháp vì nhân dân, bảo vệ quyền uy tư pháp; xác định nội hàm, đặc trưng, chủ thể thực hiện quyền tư pháp; hoàn thiện nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp; đổi mới hoạt động của cơ quan tư pháp; nâng cao chất lượng nhân lực của Tòa án; tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm nguồn lực; xây dựng Tòa án điện tử; Tăng cường hợp tác quốc tế; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng…

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đề nghị các đại biểu, các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục rà soát, xác định rõ những nhiệm vụ chủ yếu nhằm cụ thể hóa, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 27 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện, tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung và kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân đối với hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan