Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh và thành phố

10/9/2023 2:42:37 PM 528

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 06/10/2023, tại Hội trường tầng 5 – Trụ sở Thành uỷ, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố để quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh và thành phố.

  Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Linh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành uỷ; Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố; Trung tâm Chính trị thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố; các Chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; các đồng chí Báo cáo viên cấp thành phố…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt nhiều văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thành ủy Thái Nguyên trên nhiều lĩnh vực như: Công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới...

Trong đó, một số nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, như: Quy định chỉ đạo định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyên phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đây đều là những nội dung quan trọng, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị ngay sau hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt tiếp tục nghiên cứu tài liệu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản, từ đó chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai ở cơ sở nghiêm túc, hiệu quả. Bí thư cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc phải sớm cụ thể hóa các văn bản trên thành nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Các đơn vị lồng ghép quan điểm chỉ đạo của Đảng, nội dung trọng tâm trong các văn bản trên vào chuyên đề, bài giảng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị thành phố...

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan