HĐND thành phố Thái Nguyên giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên tại Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương và một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Thái Nguyên

11/6/2023 4:05:53 PM 916

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 05/11/2023, HĐND thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên tại Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối dự với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương và một số dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đồng Chí Dương Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát.

  Tham dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố; các đồng chí thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 03/10/2023 của Thường trực HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan của thành phố; các đồng chí Chủ tịch UBND và Kế toán các phường, xã: Tân Long, Trung Thành, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Quan Triều, Tích Lương, Tân Thịnh, Đồng Liên, Thịnh Đức, Tân Cương, Phúc Xuân, Cao Ngạn, Phúc Trìu.

Ảnh toàn cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Thái Nguyên, năm 2023 phòng đang quản lý 272 dự án, trong đó có 147 dự án được quyết định thời gian bố trí vốn trong Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên. Đối với các dự án trong Nghị quyết số 28, tại thời điểm giám sát có 71 dự án đã hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán; 42 dự án đã hoàn thành, chưa phê duyệt quyết toán; 12 dự án chuyển tiếp có thời gian bố trí vốn đến năm 2023, 12 dự án chuyển tiếp có thới gian bố trí vốn đến năm 2024 và 22 dự án chuyển tiếp có thời gian bố trí vốn đến năm 2025. Đối với các dự án khác trong Kế hoạch đầu tư công năm 2023 có 39 dự án đã hoàn thành đã quyết toán; 17 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; 69 dự án chuyển tiếp.  

Trên cơ sở xem xét, phân tích những tồn tại, vướng mắc của từng dự án cho thấy nguyên nhân dẫn đến việc các dự án hoàn thành, chưa phê duyệt quyết toán: Nguồn vốn đầu tư cho phát triển chưa đáp ứng hết được nhu cầu nên thành phố còn gặp khó khăn trong công tác bố trí kế hoạch vốn; công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn khó khăn dẫn đến việc bố trí vốn không kịp thời, tỷ lệ giải ngân chưa đáp ứng được tiến độ thi công nên đã ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; việc chấp hành các quy định của pháp luật đầu tư công, việc tham mưu, giúp việc của một số phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường cho UBND thành phố trong quản lý đầu tư còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời, chưa quyết liệt và hiệu quả. Công tác đầu tư còn dàn trải,  nhiều dự án cũ chưa kết thúc lại phải khởi công xây dựng dự án mới để phục vụ đấu giá thu tiền sử dụng đất, trong khi số lượng cán bộ có hạn....

Phát biểu kết luận buổi giám sát đồng chí Phó chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: UBND thành phố tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị của thành phố;  tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư để huy động các nguồn vốn thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của thành phố; các phòng, ban  được giao làm chủ đầu tư cần theo dõi chặt chẽ, bám sát công trình, dự án, nắm vững tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền để kịp thời giải quyết, không để chậm trễ tiến độ ảnh hưởng đến tốc độ và kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; các phòng, ban, đơn vị của thành phố chủ động phối hợp với các phường, xã hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; UBND các phường, xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát; đẩy nhanh tiên độ thi công các công trình để đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra, tăng cường giám sát cộng đồng để đảm bảo chất lượng công trình...

Minh Hà

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan