Đồng chí Chủ tịch UBND thành tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023

11/28/2023 4:31:02 PM 734

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 24/11/2023, tại phòng Tiếp công dân thành phố, đồng chí Nguyễn Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023.

  Cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố: Thanh tra, Tư pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Tiếp công dân thành phố; UBND phường Tân Lập; công dân Trần Huy Mạnh, trú tại tổ 3, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên.

Ảnh toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Vụ việc của công dân Trần Huy Mạnh, trú tại tổ 3, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên liên quan đến việc bồi thường, hồ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Khu dân cư số 2, đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Công dân đề nghị được bồi thường bằng đất để gia đình tiếp tục sử dụng vào mục đích làm nông nghiệp và yêu cầu kiểm tra lại biểu thống kê số lượng cây trồng trên đất.

Sau khi nghe ông Trần Huy Mạnh trình bày nội dung đề nghị và các ý kiến phát biểu, thảo luận, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn tham dự buổi tiếp dân, đồng chí Nguyễn Linh, Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:

Về nội dung đề nghị thứ nhất: “Gia đình có nguyện vọng được bồi thường bằng đất để gia đình tiếp tục sử dụng vào mục đích làm nông nghiệp”. Căn cứ Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.”. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có quỹ đất nông nghiệp để bồi thường theo ý kiến đề nghị của ông Trần Huy Mạnh. Do vậy đề nghị ông Trần Huy Mạnh nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định thu hồi đất.

Về nội dung đề nghị thứ hai: “Gia đình không đồng ý với số lượng cây trồng đã thống kê theo biểu thống kê”. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Tân Lập và các thành phần có liên quan kiểm tra, rà soát lại số liệu thống kê, kiểm kê theo quy định của pháp luật. Kết quả báo cáo UBND thành phố xem xét và trả lời ông Trần Huy Mạnh theo quy định. Thời gian trước ngày 30/11/2023. Đồng thời đề nghị ông Trần Huy Mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu dân cư số 2, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đảm bảo tiến độ theo quy định.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan