Thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác phòng không nhân dân năm 2023

11/30/2023 3:27:16 PM 2201

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 28/11/2023, tại Hội trường tầng 2 – Trụ sở HĐND&UBND thành phố, UBND thành phố Thái nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác phòng không nhân dân.

  Dự hội nghị, đại biểu tỉnh có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại biểu cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh; đại biểu cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo PKND tỉnh; đại biểu các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật và các Ban Tác huấn, Dân quân tự vệ, Quân lực, Phòng không, Chính sách…

Đại biểu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Linh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành uỷ; Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố; Thường trực Hội đồng GDQP&AN thành phố; Thường trực Ban Chỉ đạo PKND thành phố; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng Công an, các đơn vị tự vệ 32 phường, xã cùng các tập thể và cá nhân được khen thưởng…

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, UBND thành phố Thái nguyên đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác nhà nước về quốc phòng. Lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thành phố và các xã, phường đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự-quốc phòng địa phương, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố,chỉ đạo 08 xã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, thành phố đã tuyển chọn và gọi 262 công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật; tổ chức chặt chẽ việc đăng ký, quản lý, tuyển chọn đối với lực lượng dự bị động viên và biên chế dân quân tự vệ. Huấn luyện lực lượng thường trực, lực lượng DQTV, DBĐV đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện một cách toàn diện, có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân được tuyên truyền rộng khắp; 100% học sinh, sinh viên được giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định; Tổ chức có hiệu quả nhiệm vụ phòng không nhân dân, hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác năm đã được phê duyệt. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, thành phố sẽ tiếp tục tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong triển khai tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Triển khai và thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh; ban chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp… 

Đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh, phòng không nhân dân năm 2024, đề nghị các địa phương, cơ quan quân sự các cấp và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các cấp thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên; hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định. Triển khai thực hiện rà soát bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch chiến đấu, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực của các tổ chức cơ sở Đảng trong cơ quan quân sự. Thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân, động viên theo quy định của Phát luật và chỉ tiêu cấp trên giao. Làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2024 theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội, tham gia tích cực vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ các cấp đã đề ra. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 21 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; Công tác phòng không nhân dân.

Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị:

 

 

 

Minh Hà
 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan