Công văn về việc lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã, HĐND thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

2/21/2024 7:00:18 PM 674

Tin Nổi bật

Tin Liên quan