Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024

3/22/2024 9:29:45 AM 327

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 15/3/2024, tại phòng Tiếp công dân, Trụ sở HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024.

  Cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Tiếp công dân thành phố, UBND xã Cao Ngạn; công dân Vương Thùy Dương, công dân Vương Văn Phình (bố đẻ của công dân Vương Thùy Dương), trú tại xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên.

Ảnh toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Tại buổi làm việc, công dân Vương Thùy Dương, công dân Vương Văn Phình (bố đẻ của công dân Vương Thùy Dương), trú tại xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên đề nghị được đổi vị trí đất tái định cư thuộc Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn tại Khu Tái định cư số 01 xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên (Giai đoạn II).

Sau khi nghe công dân trình bày nội dung đề nghị và các ý kiến phát biểu, thảo luận, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn tham dự buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công tại Khu Tái định cư số 01 xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên; phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố kiểm tra hiện trạng, rà soát, thống nhất cụ thể quỹ đất, vị trí dự kiến giao đất Tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho công dân Vương Thùy Dương và công dân Vương Văn Phình thuộc Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn tại Khu Tái định cư số 01 xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên (Giai đoạn II). Kết quả báo cáo UBND thành phố (qua phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố). Thời gian xong trước ngày 25/3/2024.

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, UBND xã Cao Ngạn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND thành phố điều chỉnh quyết định giao đất Tái định cư, quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm đề nghị của công dân Vương Thùy Dương và công dân Vương Văn Phình theo quy định của pháp luật. Thời gian xong trước ngày 15/4/2024. Đồng thời đề nghị công dân Vương Thùy Dương, Vương Văn Phình có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.  

Tin Nổi bật

Tin Liên quan