Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ

3/26/2024 5:44:18 PM 212

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 22/03/2024, tại Trung tâm điều hành thông minh IOC, tầng 2 nhà làm việc 6 tầng - Trụ sở HĐND&UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2024.

  Cùng dự có Thủ trưởng và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Thanh tra thành phố; Phòng Quản lý đô thị thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Ban Tiếp công dân thành phố; Công ty Cổ phần tập đoàn Piceneza Việt Nam; UBND phường Đồng Bẩm; các công dân: Bùi Thị Việt, trú tại tổ 1, phường Gia Sàng, Nguyễn Quang Tiếp, trú tại tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ; Nguyễn Thị Bích Nhuận, trú tại tổ 5, phường Chùa Hang; Nguyễn Đức Toàn, trú tại tổ Đông, phường Đồng Bẩm, thành phố  Thái Nguyên; Nguyễn Mạnh Thắng (vợ là Phạm Thị Bắc), trú tại số nhà 77, xóm An Thái, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Ảnh toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Tại buổi làm việc, đại diện 7 hộ gia đình đã trình bày mong muốn được giao đất ở tái định cư và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Khu phố châu Âu bên bờ sông Cầu thuộc phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên.

Sau khi nghe các công dân trình bày nội dung đề nghị và các ý kiến phát biểu, thảo luận, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn tham dự buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố giao phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Đồng Bẩm, Chủ dự án Công ty Cổ phần tập đoàn Picenza Việt Nam khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật. Thời gian xong trước ngày 05/6/2024. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với Chủ dự án khẩn trương thực hiện thủ tục bồi thường, tái định cư cho các hộ theo quy định; sau khi có Quyết định điều chỉnh Quy hoạch dự án của cấp có thẩm quyền. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục giao đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định. Thời gian xong trước ngày 25/6/2024.

Yêu cầu Chủ đầu tư Công ty cổ phần tập đoàn Picenza Việt Nam chủ động, phối hợp với UBND thành phố, các Sở, ngành có liên quan của tỉnh khẩn trương hoàn thiện tổng thể Dự án (hoàn thiện hạ tầng, điều chỉnh quy hoạch…) để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân trong phạm vi dự án.

Đồng thời đề nghị các công dân có trách nhiệm phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị, UBND phường Đồng Bẩm, Công ty Cổ phần tập đoàn Picenza Việt Nam và các đơn vị liên quan để thực hiện hoàn thiện hồ sơ cấp tái định cư theo quy định. 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan