Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ Thái Nguyên lần thứ 91, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

3/31/2024 4:42:57 PM 207

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 27/3/2024, Ban Thường vụ Thành uỷ Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 91 để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của năm 2024 đã đề ra. Các đồng chí: Dương Văn Lượng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên; Nguyễn Linh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đồng chủ trì hội nghị.

  Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố.

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào 10 nội dung, đó là: dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 của Đảng bộ thành phố; báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị, đề nghị của Đoàn giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh và một số dự án tại Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Thái Nguyên; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách thành phố Thái Nguyên quý II và cả năm 2024; báo cáo tiến độ lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045; báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Thông báo số 2031/TB-TU ngày 05/01/2024 của Ban Thường vụ Thành uỷ kết luận về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh và thành phố; báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên theo kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Thông báo số 1881-TB/TU ngày 12/10/2023; báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố theo Thông báo số 1611-TB/TU ngày 04/5/2023 của Thường trực Thành uỷ; báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án tạo quỹ đất để đấu giá thu tiền sử dụng đất thành phố Thái Nguyên năm 2024; xét duyệt kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức tháng 3/2024 và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp trên  địa bàn ước đạt trên 9.390 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2023; tổng thu NSNN ước tăng 6,4% so với cùng kỳ, ước đạt trênm 380 tỷ đồng; hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 8,8% so với cùng kỳ, ước đạt 10.860 tỷ đồng; sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch mùa vụ; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 217 đảng viên mới…

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung vào kết quả thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách quý II và cả năm 2024; tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư các dự án tạo quỹ đất để đấu giá thu tiền sử dụng đất; đánh giá tiến độ lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045; việc triển khai chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn thành phố…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành uỷ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng được giao ở mức tốt nhất, trong đó lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đôn đốc công tác tăng thu ngân sách và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, đảm bảo đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào thành phố; đảm bảo tiến độ sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và thành lập một số phường; đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri…
 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan