Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 34, nhiệm kỳ 2020 - 2025

4/9/2024 4:28:13 PM 410

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 09/4/2024, tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Thành ủy Thái Nguyên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị lần thứ 34 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024 của Đảng bộ thành phố; nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đồng chủ trì Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; các đồng chí Bí thư Đảng ủy 32 phường, xã...

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào 05 nội dung về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, đó là: Dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 của Đảng bộ thành phố; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách thành phố Thái Nguyên quý II và cả năm 2024; Báo cáo tiến độ lập Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 1881-TB/TU ngày 12/10/2023 và Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết công việc của Ban Thường vụ Thành ủy giữa hai Kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

         Trong quý I, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Kết quả, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 3.545 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023; Thu ngân sách đạt trên 382 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 11,3% kế hoạch tỉnh và 10,7% kế hoạch thành phố. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước năm 2024. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045 và đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn; Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai thực hiện nghiêm túc các Kết luận tại Hội nghị đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị quý II và cả năm 2024. Đối với HĐND, UBND thành phố, các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị thành phố,các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy căn cứ kết luận tại hội nghị, xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024 mà Đảng bộ thành phố đã đề ra.

 


 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan