Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ III, năm 2024

5/13/2024 10:33:16 AM 247

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 08/5/2024, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ III, năm 2024 đã tổ chức họp để thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội. Đồng chí Phạm Đức Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

 Ảnh toàn cảnh cuộc họp.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ III, năm 2024 dự kiến tổ chức trong tháng 6/2024, tại Hội trường lớn tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố. Đại hội sẽ có các nội dung tổng kết, đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… trên địa bàn thành phố từ Đại hội lần 2 đến Đại hội lần này và kết quả thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2; chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp trên; thông qua quyết tâm thư tại Đại hội; tôn vinh, biểu dương và khen thưởng tập thể, cá nhân có công lao, thành tích xuất sắc, đóng góp cho công tác đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh cho vùng Dân tộc thiểu số.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Ban chỉ đạo đại hội đã xây dựng dự thảo quy chế hoạt động. Ban Tổ chức đại hội xây dựng dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ, trong đó nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên.

Trên cơ sở thảo luận, thống nhất các ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Phạm Đức Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội giao Phòng Dân tộc thành phố tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn thiện các nội dung dự thảo này, trong đó bổ sung rõ mốc thời gian để đảm bảo tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu, đối thoại giữa Thường trực Thành ủy, UBND thành phố với các đại biểu tham dự Đại hội. Giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tham mưu kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách người dân tộc tiêu biểu trên địa bàn… Đồng thời đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ III năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp.

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan