Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ mười sáu và sau Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa XIV (Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XIV)

6/6/2024 3:33:26 PM 234

Tin Nổi bật

Tin Liên quan