Thành phố Thái Nguyên hoàn thành các gói thầu thuộc Hợp phần phi kết cấu dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên

6/10/2024 2:56:53 PM 193

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 07/6/2024, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên chủ trì hội thảo tổng kết kết quả hoàn thành các gói thầu thuộc Hợp phần 2 - Hợp phần phi kết cấu dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên.

  Tham dự có lãnh đạo, đại diện một số sở ngành chức năng của tỉnh; phòng, ban, đơn vị của thành phố và đại diện các đơn vị tư vấn gói thầu.

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 100 triệu USD, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới  là 57 triệu USD. Dự án gồm 2 hợp phần, trong đó hợp phần 1 là đầu tư kết cấu, nâng cấp cải thiện và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, có 9 hạng mục công trình đã hoàn thành; hợp phần 2 là đầu tư phi kết cấu, hỗ trợ xây dựng thể chế, nâng cao năng lực quản lý đô thị và thực hiện dự án. 

Cụ thể, gói thầu TN-CS-16 tư vấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lực phát triển đô thị tích hợp với mục tiêu xem xét chiến lược phát triển đô thị hiện tại của Thành phố và đưa ra các khuyến nghị để giúp UBND tỉnh và thành phố hình thành quy hoạch phù hợp với chiến lược phát triển cấp tỉnh và cấp vùng. Gói thầu TN-CS-17 tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho công tác quản lý tài sản với mục tiêu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để góp phần nâng cao năng lực quản lý tài sản hệ thống thoát nước và giao thông đô thị một cách hiệu quả và bền vững. 

Theo đánh giá, quá trình triển khai các gói thầu này đã đảm bảo tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục cần thiết, đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đặt ra. Hiện nay, tổng hợp các báo cáo kết quả của các gói thầu đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố Thái Nguyên, đồng thời gửi tới các đơn vị chuyên môn liên quan của Tỉnh và bàn giao chi tiết cho các phòng, ban, đơn vị chức năng của thành phố để quản lý, khai thác và sử dụng.

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan