Thành phố Thái Nguyên: Cấm tạm thời các phương tiện để tổ chức Đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023

16:22:03 Ngày 26/09/2023

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Văn bản số 4847/UBND-CNN&XD ngày 26/9/2023 về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ Chương trình nghệ thuật đường phố "Thái Nguyên rạng rỡ ...

841