Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tiếp công dân

18:25:07 Ngày 22/06/2023

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 22/6/2023, tại phòng Tiếp công dân thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đã tiếp công dân Trần Hải Đường, trú tại tổ dân phố Tân Thành 1, phường Đồng Bẩm, ...

370