Kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn và Dự án phát triển Tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên

16:29:13 Ngày 17/05/2022

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 13/5/2022, UBND thành phố họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với 02 dự án: Khu nhà ở Cao Ngạn và Phát triển Tổng hợp đô thị động lực thành ...

8704