Tổng kết công tác mặt trận năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

2/1/2018 10:26:28 AM 17823

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 16/01/2018, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, lãnh đạo UBND 32 xã, phường trên địa bàn, cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên khóa XVI (nhiệm kỳ 2014-2019).

Đồng chí Mai Đông Kinh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2017, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018; báo cáo kết quả nghiệm thu mô hình điểm năm 2017; báo cáo kết quả vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2017. 

Trong năm 2017, Ủy ban MTTQ từ thành phố đến các xã, phường đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, thành phố có 74.579/79.333 (đạt 94%) hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 630/687 (đạt 91,7%) khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố đã hướng dẫn xã, phường đăng ký và triển khai thực hiện 35 mô hình điểm gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các đề án của thành phố. Qua kiểm tra có 20 mô hình đạt loại tốt, 13 mô hình đạt loại khá, 2 mô hình không đạt. Thực hiện đề án giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016-2020, Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thành phố tham mưu cho UBND thành phố ra quyết định hỗ trợ xây dựng 32 nhà mới cho hộ nghèo; sửa chữa 56 nhà cho hộ nghèo và 39 nhà cho hộ cận nghèo. Trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố 295 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo xã, phường” trên 200 triệu đồng. Đến tháng 12/2017, đã tổ chức bàn giao 100% nhà theo kế hoạch. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau”, hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã huy động được trên 482 triệu đồng. Cùng cả nước hướng về miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, Ủy ban MTTQ thành phố đã kêu gọi vận động được trên 3 tỷ đồng, số tiền này được chuyển trực tiếp về Quỹ cứu trợ tỉnh Thái Nguyên và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2017, Ủy ban MTTQ đã tham gia các cuộc giám sát của HĐND thành phố và các phòng, ban, ngành có liên quan. Phối hợp tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và thành phố. Công tác tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri từng bước được nâng cao chất lượng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiên nghị của cử tri và nhân dân… 

Đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2017

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Đông Kinh- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh: Công tác mặt trận cần bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần quan trọng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước và các quy định của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ra sức phấn đấu thi đua lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách có năng lực, trình độ, sáng tạo. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; chủ động, sáng tạo đưa nội dung phong trào gắn với thực tiễn đời sống; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ thành phố đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 4 đồng chí đã có nhiều đóng góp trong công tác mặt trận; trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 2 tập thể và 2 cá nhân MTTQ xã, phường; tặng giấy khen của Uỷ ban MTTQ thành phố cho 22 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017.

Út Trinh 

(Ủy ban MTTQ TP Thái Nguyên)

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan