Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

7/4/2018 2:13:40 PM 16532

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 29/6/2018, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Tham dự điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố đã nghỉ hưu trên địa bàn, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể thành phố

 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên

       Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, nội dung của 3 Nghị quyết về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến sự phát triển, đổi mới của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội. Vì vậy, đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt, nắm vững các nội dung cơ bản, tăng cường việc trao đổi thảo luận các nội dung của Nghị quyết.

Sau hội nghị, các đơn vị, địa phương phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng tính hiệu quả trong học tập, quán triệt; coi trọng cá nhân tự chủ động nghiên cứu, trao đổi và thảo luận nội dung Nghị quyết. Đồng thời có giải pháp đánh giá kết quả học tập của các đại biểu tham dự, kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học Nghị quyết, học chiếu lệ; cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Điểm cầu thành phố Thái Nguyên

Trong buổi sáng, đại biểu dự hội nghị được nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã phân tích cụ thể thực trạng đội ngũ cán bộ các cấp, tình hình thực tiễn đổi mới của đất nước, từ đó khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng, ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW. Nghị quyết chỉ rõ các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Trên cơ sở đó, nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

THU HÀ

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan