UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2023

2/3/2023 10:26:15 AM 4106

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 31/01/2023, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2023 nhằm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2023 và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

  Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; hai Ban HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố…

Đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

Tháng 01 là thời điểm chuẩn bị và đón Tết Nguyên đán Quý Mão, vì vậy UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các giải pháp cụ thể để điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ngay từ những tháng đầu năm; tập trung thực hiện các nội dung: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tổng kết công tác quốc phòng địa phương và tổng kết một số ngành, lĩnh vực; triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai kế hoạch giao nhận quân năm 2023;  xây dựng kế hoạch, phương án, triển khai tổ chức 06 khu vực chợ Hoa, chợ Tết Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn 06 phường (Trưng Vương, Trung Thành, Quan Triều, Đồng Bẩm, Chùa Hang, Thịnh Đán) đảm bảo an toàn hiệu quả cho nhân dân tập trung mua sắm Tết. Kết quả cụ thể: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội tháng 01 ước đạt 3.425 tỷ đồng tăng 11,6% so với tháng trước và tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2022; tình hình sản xuất công nghiệp ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (giá so sánh 2010) ước đạt 3.461 tỷ đồng, giảm 11,5% so với tháng trước, tăng 5,7% so với cùng kỳ; trong đó khu vực địa phương là 1.230 tỷ đồng, giảm 9,2% so với tháng trước, tăng 8,7% so với cùng kỳ và đạt 8,6% kế hoạch tỉnh, đạt 8,3% kế hoạch thành phố. Thu ngân sách tháng 01 ước đạt 115,15 tỷ đồng, bằng 3,5% kế hoạch tỉnh, thành phố.  Tổ chức và thực hiện thành công Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị ; các hoạt động vui tết đón xuân diễn ra an toàn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm, thực hiện đúng quy định của pháp luật...

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung như: Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới thành phố Thái Nguyên năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Thái Nguyên năm 2023 và báo cáo xin chủ trưởng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên (20/02/1963 - 20/02/2023).

Tháng 02 năm 2023, thành phố Thái Nguyên đề ra nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Thái Nguyên” và tiến độ điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Thành phố Thái Nguyên”; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và công tác quản lý hộ tịch. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp…

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan