Thông báo về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị - khu du lịch phía Tây Nam xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên

5/16/2023 8:18:57 AM 576

Tin Nổi bật

Tin Liên quan