Chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh

8/9/2023 2:16:25 PM 1317

Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán, chuyển đổi số ngân hàng tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các cơ quan hữu quan hoàn thiện.

Tin Nổi bật

Tin Liên quan