Công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thi hành công vụ

8/9/2023 2:30:55 PM 2505

(Thainguyencity.gov.vn) Nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, ngày 08/8/2023, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1847/SNV-CCHC về việc thống báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thi hành công vụ, yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện niêm yết, đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng.

  Công dân có thể phản ánh những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, về tinh thần, thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức thông qua đường dây nóng.

Ảnh minh hoạ.

Thông tin đường dây nóng được đăng tải trên trang thông tin điện tử, bộ phận Một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan, đơn vị.

Cụ thể:

1. Giám đốc Sở Nội vụ. Số điện thoại: 0912802802; Email: minhnt.ubnd@thainguyen.gov.vn

   2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực. Số điện thoại: 0918362352; Email: hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ. Đồng thời, đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tin Nổi bật

Tin Liên quan