Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 25, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

11/1/2023 4:50:40 PM 260

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 31/10/2023, tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Thành uỷ, Thành uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 25, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ; Nguyễn Linh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đồng chủ trì hội nghị.

  Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành uỷ; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố…

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị lần này, các đại biểu đã thông qua và cho ý kiến vào 03 nội dung để trình Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố sắp tới đó là: Tờ trình về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Thái Nguyên; Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Thái Nguyên (lần 6); Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Thái Nguyên - đợt 3.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình của UBND thành phố và đề nghị các phòng chuyên môn của thành phố kiểm tra, rà soát hoàn thiện nội dung các Tờ trình đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành uỷ đề nghị UBND thành phố tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật để trình HĐND thành phố tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười ba, HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét quyết định theo thẩm quyền. Đồng thời trong quá trình triển khai kế hoạch đối với các nội dung trên cần  bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đúng quy định của pháp luật.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2023, đồng chí Bí thư Thành uỷ yêu cầu cán bộ phụ trách và cơ quan chuyên môn của thành phố cần tập trung chỉ đạo, rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm để quyết toán hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra trong năm 2023; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và công trình trọng điểm; chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao…

Minh Hà

 

 
 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan