HĐND thành phố Thái Nguyên xem xét, thông qua 05 Nghị quyết quan trọng

11/6/2023 4:25:48 PM 874

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 06/11/2023, tại Hội trường tầng 5 – Trụ sở Thành uỷ Thái Nguyên, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ mười ba (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

  Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Lượng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên; Nguyễn Linh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; các vị đại biểu HĐND thành phố khoá XIX; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thành uỷ; Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố; các đồng chí Uỷ viên UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố…

Các đại biểu thực hiện Nghi lễ Chào cờ tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận, quyết định 5 nội dung do UBND thành phố trình, gồm: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Thái Nguyên; phê chuẩn chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư công, gồm: Dự án Chỉnh trang đô thị khu vực đường Bến Tượng, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên; dự án Xây dựng tuyến đường quy hoạch phía sau Trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; dự án Khu dân cư số 12 phường Gia Sàng. Theo đó, 03 dự án đầu tư công có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025 bằng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và thành phố Thái Nguyên.

Chủ toạ Kỳ họp.

Với tinh thần đổi mới, tích cực, khẩn trường, 100% đại biểu HĐND thành phố tham dự Kỳ họp đã thống nhất thông qua 5 nghị quyết về các nội dung trên. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị ngay sau kỳ họp đề nghị các ban của HĐND thành phố, UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị, địa phương và các vị đại biểu HĐND thành phố tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực, khẩn trương triển khai các Nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua tại Kỳ họp. UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nghị quyết kỳ họp chuyên đề này. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phải được đo đếm bằng sản phẩm cụ thể, bằng sự hài lòng và niềm tin của cử tri, của nhân dân. Các Ban của HĐND thành phố tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát, khảo sát, nắm bắt tình hình việc triển khai thực hiện các nghị quyết, hướng đến mục tiêu, yêu cầu là kịp thời, nhanh nhạy, thực chất, hiệu quả. UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn, địa phương có liên quan căn cứ vào Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND thành phố năm 2023 để tập trung chuẩn bị kịp thời, chặt chẽ, có chất lượng các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối  năm 2023 của HĐND thành phố. 

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan