Thông báo đấu giá tài sản tại dự án Khu đô thị mới phường Túc Duyên; khu dân cư hồ điều hòa Xương Rồng phường Phan Đình Phùng

11/21/2023 9:16:19 AM 2128

    Người có tài sản: Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên (Cơ quan đại diện: Phòng Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

       Tài sản đấu giá:

       1. Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm 08 thửa đất tại dự án Khu đô thị mới phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên. Xem tại đây

       2. Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư hồ điều hòa Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên. Xem tại đây

    Ban Biên tập