Thông báo đấu giá tài sản

11/18/2023 9:25:19 AM 8368

       Người có tài sản: Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên (Cơ quan đại diện: Phòng Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

       Tài sản đấu giá:

       1. Quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư số 3 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên (47 thửa đất). Xem tại đây

       2. Quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên. Xem tại đây

      3. Quyền sử dụng đất tại dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh niên xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường. Xem tại đây

       Quy chế đấu giá. Xem tại đây.

       Bản đồ khu dân cư số 2, 3 đường Việt Bắc. Xem tại đây

       Bản đồ khu dân cư đường Thanh niên xung phong. Xem tại đây

Ban Biên tập