Thông báo về việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên

1/8/2024 4:33:01 PM 713

Tin Nổi bật

Tin Liên quan