Thông báo dự kiến nội dung, chương trình công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ mười lăm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2/23/2024 4:41:00 PM 323

Tin Nổi bật

Tin Liên quan