Thường trực HĐND thành phố giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

7/3/2024 3:03:33 PM 409

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 02/7/2024, Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giám sát tại UBND thành phố về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

          Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; hai Ban HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan...

 Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Qua giám sát cho thấy, có tổng số 252 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới trước và sau Kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố, ý kiến thảo luận tổ đại biểu và các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang giải quyết tại báo cáo số 28 ngày 30/11/2023 của thường trực HĐND thành phố. Các ý kiến đã được HĐND thành phố gửi đến UBND thành phố để giải quyết theo đúng thẩm quyền. Lãnh đạo UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường xã chủ động giải quyết. Nội dung, chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được nâng cao. Đến nay có 66/252 ý kiến đã giải quyết xong, chiếm trên 26%; 146 ý kiến đã được giải trình thông tin, chiếm gần 58% và 40 ý kiến đang được các phòng, ban, đơn vị, địa phương nghiên cứu giải quyết, chiếm trên 15%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra nhiều nội dung cử tri kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực nên để giải quyết được những kiến nghị này cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan, đơn vị nên quá trình giải quyết còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều ý kiến của cử tri đề nghị đầu tư xây dựng công trình, dự án mới chưa có trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong khi nguồn lực đầu tư từ ngân sách địa phương có hạn nên chưa thực hiện được...

Trong thời gian tới, thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng một số công trình cấp bách có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và được cử tri có ý kiến nhiều lần. Định kỳ kiểm điểm tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết ý kiến của cử tri đảm bảo chất lượng và tiến độ.   

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan