Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Thái Nguyên thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (Kỳ họp thứ mười tám) HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

7/10/2024 3:48:47 PM 400

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 09/7/2024, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (Kỳ họp thứ mười tám) HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Linh, Tỉnh Ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; hai Ban HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan...

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm (Kỳ họp thứ mười tám) HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị UBND thành phố làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 đạt thấp và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Bổ sung đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025. Nêu rõ những khó khăn, hạn chế và biện pháp cần tập trung nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Đối với các tờ trình về chủ trương đầu tư một số dự án, các đại biểu đề nghị các phòng ban chuyên môn cần khẳng định rõ các điều kiện cần thiết để phê duyệt dự án. Đối với các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp, các đại biểu đề nghị bổ sung một số căn cứ pháp lý cần thiết.

Trên cở sở tiếp thu các ý kiến thẩm tra, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã trao đổi, giải trình  làm rõ các nội dung liên quan.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát lại toàn bộ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, trong đó bổ sung, điều chỉnh kịp thời các nội dung, đảm bảo chất lượng các nội dung trình tại Kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan