Thành ủy Thái Nguyên

2/14/2014 5:11:45 PM 44296

Thành ủy

THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 27 Đường Nha Trang – thành phố Thái Nguyên
Điện thoại Văn thư: 02803.855.541
Fax: 02803.653.981
 THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại

Đ/c Dương Văn Lượng

 

'

 

Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy Thái Nguyên

 
 
 
Di động: 0904.005.959

Đ/c Nguyễn Linh

 

 Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy -

Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên

 
Cơ quan: 3.855.768

Di động: 0913.286.324

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà
 
 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy


 
 
 Cơ quan: 3.852.057
Di động: 0912.404.123
 
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG  
BAN TUYÊN GIÁO
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại

Đ/c Hà Huy Hoàng
 
  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Giám đốc Trung tâm Chính trị

thành phố Thái Nguyên

 
Cơ quan: 02083.855.821

Di động: 0986.519.003

 

Đ/c Bùi Xuân Chiến

 

 

Thành ủy viên -

Phó  Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

 
 
 
Cơ quan:

Di động:

 

Đ/c Ngô Thị Thanh Nhàn

 

 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

 
 
Cơ quan:
Di động: 0944.726.848
 
BAN TỔ CHỨC
 
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
 
Đ/c Hoàng Thị Minh Thu
 
Ủy viên BTV Thành ủy
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
 
Cơ quan: 
Di động: 0357.097.668

 

Đ/c Nguyễn Thị Hường

 

 

 

Phó Trưởng Ban Tổ chức

 
 
Cơ quan: 
Di động: 0919.868.139

 

Đ/c Dương Anh Tuấn

 

Phó Trưởng Ban Tổ chức

Cơ quan: 

Di động: 0969.686.828

 
ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY
 
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại

Đ/c Phạm Thị Lý
 
 
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy –
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

 
 Cơ quan: 3.855.441
Di động: 0902.036.626

 

Đ/c Trần Trung Tuyến

 
 
 
Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
 
 
Cơ quan: 
Di động: 0918.358.814
 
BAN DÂN VẬN
 
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Quang Anh
 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy -
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
 
 

Di động: 0913363278

 

Đ/c Vũ Thị ThơmPhó Trưởng Ban Dân vận Thành ủyCơ quan:
Di động: 0987356002
 
VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
 
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
Đ/c Nguyễn Hữu Phan
Chánh Văn phòng
Cơ quan:
Di động: 0911.233.368

 

Đ/c Mai Trường Thanh

 

Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 

Di động: 0986.203.666

    
Ban Biên tập